Polska gospodarka

Jak budować hale stalowe – hangary?

3 min read

Wtedy, gdy samolot nie będzie używany przez dłuższy czas albo gdy wymagane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i napraw, maszynę wstawia się do hangaru. Hangar to […]